Nietypowe zastosowania PEM

Oprócz powszechnie znanych korzyści wynikających  z obecności ,,sztucznego pola elektromagnetycznego”, będącego skutkiem świadomego działania człowieka mamy do czynienia z wieloma zastosowaniami PEM mniej znanymi opinii publicznej.

Typowe i powszechnie znane zastosowania pola elektromagnetycznego to:

nietypowe-zastosowania-pem-1

Mniej znane zastosowania oddziaływania pola elektromagnetycznego można znaleźć w następujących urządzeniach do:

nietypowe-zastosowania-pem-2