Mierniki pola elektromagnetycznego

Do pomiarów pola elektromagnetycznego stosuje się mierniki przenośne zasilane z baterii lub akumulatora. Mierniki do celów profesjonalnych najczęściej mają wymienne sondy z czujnikiem pola elektrycznego lub magnetycznego Jako czujniki wykorzystuje się cewki wielozwojowe, anteny dipolowe, anteny ramowe, czujniki Halla. Stosowanie wymiennych sond wynika z zapewnienia szerokiego pasma badanych częstotliwości pola o bardzo zróżnicowanych poziomach natężeń. Ceny tego typu przyrządów są wysokie, uzależnione od ilości sond, dodatkowego wyposażenia.

Kup teraz!

Przykładem takiego miernika jest miernik NHT 310 tutaj. Jego właściwości umożliwiają badania pól elektrycznych i magnetycznych pod kątem ochrony środowiska, w celu określenia ekspozycji zawodowej w środowisku. Wyposażony jest w czujniki izotropowe umożliwiające jednoczesny pomiar pól w trzech kierunkach.

Innym przykładem tego typu miernika jest polski miernik MEH-25D Miernik wyposażony jest w szereg sond umozliwiających  pomiar
natężenia pola w szerokim zakresie częstotliwości z dużą liniowością.
Na rynku pojawia się dużo podobnych mierników różniących się parametrami, ich cechą wspólną jest wysoka cena wynikająca ze stopnia skomplikowania stosowanych rozwiązań.

Inną grupą mierników do pomiaru pola elektromagnetycznego są mierniki będące uproszczoną wersją mierników profesjonalnych. Posiadają szerokie pasmo badanych częstotliwości ale wykorzystują jedną, uniwersalną sondę pomiarową. Z tego powodu nie mogą konkurować dokładnością z miernikami profesjonalnymi. Oczywiście są odpowiednio tańsze.

Tego typu mierniki bardzo dobrze nadają się do wykonywania pomiarów względnych, w celu określenia żródeł  PEM, określenia gdzie pole jest największe i najmniejsze i w jakim czasie. Przykładem tego typu mierników są mierniki TM-195 i TM-196 tutaj. Mierniki różnią się konstrukcją i pasmem pomiarowym. Oba mierniki mają możliwość rejestracji wyników, można wprowadzić współczynniki kalibracji.

Mierniki pola elektromagnetycznego

Jeszcze innym przykładem mierników PEM są mierniki specjalistyczne, przeznaczone do badań pola wytwarzanego przez określone typy źródeł w zawężonym zakresie częstotliwości i natężenia pola. Są to jednocześnie mierniki, które można stosować do celów domowych i profesjonalnych. Z powodu swoich właściwości łatwiej można zapewnić stosunkowo dużą dokładność tych mierników.

Przykładem takich mierników są mierniki TM-191 i TM-192 tutaj. Są to mierniki przeznaczone do pomiarów pola magnetycznego w zakresie niskich częstotliwości. Właśnie z tego typu silnymi polami mamy najczęściej do czynienia w codziennym życiu, a nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Innym typem podobnego miernika. przeznaczonego do badań silnych pól magnetycznych jest miernik  GM model 2 tutaj. Mierzy silne stałe i zmienne pola magnetyczne, z którymi mamy do czynienia m.in. w placówkach służby zdrowia, w przemyśle.

Mierniki pola elektromagnetycznego