Źródła promieniowania a miejsca występowania

Olbrzymia liczba źródeł promieniowania elektromagnetycznego (PEM) występująca w środowisku powoduje, iż mamy do czynienia z bardzo szerokim pasmem częstotliwości  pól elektromagnetycznych. Na poniższym rysunku przedstawiono z jakimi zakresami częstotliwości pól mamy do czynienia, gdy stosujemy urządzenia będące typowymi źródłami PEM.

Żródła promieniowania a miejsca występowania

Oczywiście z większością tych urządzeń mamy kontakt przebywając w różnych miejscach takich jak:

Grupy zawodowe

Z niektórymi źródłami  PEM mamy do czynienia właściwie w każdym z wymienionych miejsc.
Na pewno do tej grupy źródeł zaliczamy urządzenia energetyczne, instalacje elektryczne, odbiorniki energii elektrycznej. Wszystkie te źródła mają jedną wspólną cechę, są źródłem pola PEM o częstotliwości f= 50Hz. Można też stwierdzić, iż w znakomitej większości takich źródeł, istotną składową pola PEM w tych miejscach dla w/w częstotliwości, jest pole magnetyczne (indukcja magnetyczna).
Drugą grupą urządzeń, będących źródłem pola elektromagnetycznego, występującego praktycznie wszędzie w otoczeniu człowieka, to szeroko pojęte urządzenia nadawcze. Zakres częstotliwości, właściwości pól są bardzo zróżnicowane.
W środowisku naturalnym, oprócz wymienionych już źródeł należy wymienić wpływ takich czynników jak: linie wysokiego napięcia, elektryczne trakcje kolejowe i tramwajowe, wyładowania atmosferyczne.

W gospodarstwach domowych, budynkach użyteczności publicznej znajduje się ogromna liczba źródeł PEM. W mieszkaniu najczęściej jest to sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, mikrofalówki, sprzęt grzejny. Pamiętajmy również, że są to suszarki do włosów, golarki elektryczne, maty grzejne, koce elektryczne- są to źródła o stosunkowo dużych wartościach pola magnetycznego, które znajdują się blisko ciała człowieka.
W środowisku pracy można spotkać większość z wymienionych wcześniej źródeł PEM. Cechą charakterystyczną tych miejsc jest dość częsta obecność źródeł o dużych wartościach PEM. Rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, wysokoprądowe linie zasilające to często typowe źródła silnych PEM. Warto wymienić również spawarki transformatorowe, spawarki inwertorowe, zgrzewarki oporowe, zgrzewarki dielektryczne, piece łukowe, nagrzewnice indukcyjne. To też urządzenia   będące źródłem silnego pola magnetycznego. W wielu miejscach mamy również do czynienia z silnymi polami elektrostatycznymi (szczególnie tam gdzie ma być zachowana tzw. czystość technologiczna).
Pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia mają do czynienia z wieloma nowoczesnymi urządzeniami, będącymi również źródłem pól elektromagnetycznych. Można do nich zaliczyć; diatermie fizykoterapeutyczne, tomografy magnetycznego rezonansu jądrowego, urządzenia do magnetoterapii, urządzenia do elektrochirurgii, urządzenia do hipertermii.

Poniższy film przedstawia pomiary, miernikiem pola magnetycznego, typowych źródeł promieniowania.